INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Informační doložka“)

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“) poskytnutá správcem:

Správce:

Jirsa & Záruba s.r.o., IČO: 05348633
se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262281

(dále jen „Správce”)

 

V souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb systému JZShop (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi jako zákazníkem, jste-li fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“), a Správcem jako druhou smluvní stranou Vás Správce informuje ve smyslu čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů, ke kterému dojde v souvislosti s uzavřením Smlouvy:

 

Totožnost a kontaktní údaje Správce

Účel zpracování osobních údajů

(společně dále jen „Osobní údaje“).

Další příjemci Osobních údajů

Doba uložení Osobních údajů

Práva Subjektu údajů

Chcete funkční e-shop? Vyzkoušejte nás!NA 30 DNÍ ZDARMA A BEZ ZÁVAZKU.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů