SMLUVNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JZSHOP

Klient se zavazuje k plnění a dodržování těchto smluvních podmínek stanovených www.jzshop.cz. Otázky neupravené těmito smluvními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

 

„Klient“ se rozumí fyzická či právnická osoba, která využívá služeb www.jzshop.cz na základě těchto smluvních podmínek, objednané a provozované www.jzshop.cz

 

Dále jen klient.

 

„Poskytovatel“ jsou fyzické osoby, provozující činnost na platný živnostenský list, vystupující jako www.jzshop.cz.

Jmenovitě to jsou:

 

- Jan Záruba, Kosmonautů 1236, 386 01 Strakonice, Česká republika, IČ: 639 82 501

- Ing. Jakub Jirsa, Na Okraji 1529/2, 268 01 Hořovice, Česká republika, IČ: 748 55 581

 

dále jen poskytovatel.

 

„Licencí“ se rozumí jednorázová platba za obchod, objednaný od jzshop.cz. K licenci je nutno hradit poplatky spojené s provozováním e-shopu, technickou podporu a pravidelné aktualizace. Tyto poplatky jsou účtovány měsíčně.

„Pronájmem“ se rozumí měsíční účtování za služby objednané od jzshop.cz. V této ceně je zahrnuta částka spojená s provozováním e-shopu, technickou podporou a pravidelnými aktualizacemi.

 

 

1.1. POSKYTOVATEL

 

1.1.1. Poskytovatel je výhradním vlastníkem zdrojových kódů elektronického obchodu, na který se vztahují autorská práva dle zákonu.

1.1.2. Poskytovatel se zavazuje provozovat obchod a činnosti spojené s jeho správným chodem po dobu neurčitou, pokud není uvedeno jinak.

1.1.2.1. V případě neschopnosti dodržení závazků poskytovatele klientovi nebo ukončení výkonu služeb, se poskytovatel zavazuje k zajištění chodu obchodu, který je vázán licencí jzshop.cz, přenesením závazků na poskytovatele třetích stran.

1.1.2.2. V případě neschopnosti dodržení závazků poskytovatele klientovi nebo ukončení výkonu služeb, má klient nárok na vrácení předplaceného nájmu obchodu, vázaného pronájmem jzshop.cz, za dobu, kterou nemůže využít z důvodu nesplnění závazků poskytovatelem. Poskytovatel se v tomto případě nezavazuje k zajištění chodu obchodu. Klientovi může být nabídnuta možnost odkupu obchodu a přenesení závazků na poskytovatele třetích stran.

1.1.2.3. Klient nemá nárok na finanční odškodění vzniklé neschopností dodržení závazků poskytovatelem.

1.1.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo k přístupu osobních údajů zákazníků a jejich změny, související se správným chodem obchodu. Zároveň se zavazuje za nezneužití těchto údajů třetím stranám.

1.1.4. Plánované odstávky obchodu spojené s jeho údržbou, poskytovatel oznámí klientovi předem nebo bude informován pomocí aktualit v administraci.

1.1.5. Poskytovatel není odpovědný za výpadky služeb třetích stran spojené s provozováním serverů.

1.1.6. Poskytovatel se zavazuje zachovat obchodní tajemství svěřené klientem, ve věci již realizovaných i plánovaných obchodních záměrů, vůči třetím stranám.

 

1.2. KLIENT

 

1.2.1. Klient se zavazuje platit smluvenou částku v řádných termínech. V případě nedodržení určených termínů, poskytovatel upozorní klienta a vyzve k uhrazení dlužné částky. V případě neuhrazení dlužné částky si poskytovatel vyhrazuje právo k pozastavení obchodu a to do doby uhrazení dlužné částky. Obchod může poskytovatel pozastavit kdykoli po uplynutí řádného termínu splatnosti.

1.2.2. Klient se zavazuje k uhrazení penále, které vznikne nedodržením termínu splatnosti faktury. Tato částka je stanovena poskytovatelem a to ve výši 0,5% dlužné částky denně. Penále se počítá za každý den prodlení platby, až do dne uhrazení dlužné částky. V případě pozastavení obchodu z důvodu neplnění závazků klientem, se klient zavazuje za uhrazení aktivačního poplatku ve výši 200 Kč, za znovu spuštění obchodu. Tento poplatek se účtuje spolu s penálem z prodlení v následujícím zúčtovacím období. V případě neuhrazení penále a aktivačního poplatku v řádném termínu je postupováno dle odstavce 1.2.1.

1.2.3. Klient se zavazuje k dodržování autorských práv v souladu s platným zákonem České republiky spojené s provozováním obchodu.

1.2.4. Klient má výhradní autorská práva na veškerý obsah obchodu a je zodpovědný za jeho textový i grafický obsah.

1.2.5. Klient je povinen dodržovat zákon na ochranu osobních údajů zákazníků. Osobní údaje zákazníků nesmí poskytovat třetím stranám.

1.2.6. Klient má právo na plné využití funkcí obchodu, ode dne uhrazení smluvené částky nutné pro chod obchodu.

 

 

2.1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tyto smluvní podmínky platí na dobu neurčitou.

 

 

3.1.Klientovi je zaslána výzva k úhradě objednaných služeb 30 dní před koncem splatnosti zúčtovacího období. Klient je následně upozorněn týden před koncem splatnosti, v den splatnosti a po splatnosti objednaných služeb.

3.2. Po uhrazení daných služeb je Klientovi zaslána faktura za dané zúčtovací období elektronickou poštou. Klient může požádat o zaslání faktury listovní poštou, které je zpoplatněno aktuálním ceníkem jzshop.cz.

 

4.1. Poskytovatel má právo na ukončení spolupráce s klientem v případě porušení smluvních podmínek, za které jsou považovány zejména, nikoli však výlučně následující skutečnosti:

4.1.1. Prodlení klienta s proplacením zálohové faktury, výzvy k úhradě nebo faktury po datu splatnosti.

4.1.2. Klientovo porušení odst. 1.2.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5 Smluvních podmínek

4.2. Klient má právo na ukončení spolupráce s poskytovatelem v případě porušení smluvních podmínek poskytovatele, za které jsou považovány:

4.2.1. Porušení čl. 1.1.2 a 1.1.7 Smluvních podmínek Poskytovatelem.

 

 

5.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek a to bez předchozího upozornění. Poskytovatel je povinen oznámit klientovi změnu ve smluvních podmínkách a to elektronickou poštou na adresu udanou klientem. Změna smluvních podmínek se vztahuje na nově objednané služby a na zúčtovací období, započatá po datu oznámení o změně podmínek klientovi.

5.2. Změny ve Smluvních podmínkách nabudou účinnosti a závaznosti od data stanoveného poskytovatelem.

5.3. Pokud klient nebude souhlasit s novým zněním smluvních podmínek, má právo ukončit spolupráci a to ve lhůtě 2 měsíců od oznámení.

5.4. V případě, že klient neukončí smluvní vztah ve smyslu odst. 5.3 platí, že změny smluvních podmínek akceptuje.

5.5. Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel využil elektronického kontaktu na klienta, sdělenéhoklientem, pro zasílání obchodních sdělení.

 

Tyto smluvní podmínky jsou platné ode dne 10.7.2014.

Chcete funkční e-shop? Vyzkoušejte nás!NA 30 DNÍ ZDARMA A BEZ ZÁVAZKU.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů
Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)

Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.

vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout.

Statistické

Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.

Statistické cookies používáme k vyhodnocování výkonu našeho webu a reklamních kampaní. Pomocí cookies určujeme počet návštěv, zdroje návštěvnosti a chování zákazníků na našem webu - např. informace o tom, co na webu hledáte a které informace jsou pro vás nejdůležitější. Na základě těchto dat můžeme provádět optimalizaci webu a vylepšovat naše služby.

Marketingové

Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.